Rozdanie nagród konkursu literackiego i krasomówczego

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim i XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Serdecznie zapraszamy laureatów i wyróżnionych oraz ich rodziców, nauczycieli i opiekunów. Przypominamy, że nagrody i dyplomy nie będą przesyłane pocztą.

Ważne: walne zgromadzenie 27 stycznia 2017 r.

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyniki XIII Konkursu Literackiego organizowanego z okazji 1050–lecia chrztu Polski Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Dyplomy i nagrody nie będą wysyłane pocztą. Zapraszamy!

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyniki XIII Konkursu Krasomówczego „Rok Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski”i„Rok Cichociemnych” Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Zapraszamy!