Kontakt

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów

adres do korespondencji: ul. Puszczyka 2 lok. 2, 02-785 Warszawa
telefon: 605-850-010
e-mail: zarzad@swnp.waw.pl
prezes: Anna Borkowska