Finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Informujemy, że finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 o godz. 10.00.

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów klas IV — VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, organizowanym jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XXI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów klas 5 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów klas 4 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji dwusetnej rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument