Ważne: walne zgromadzenie 2 marca

2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie rozpocznie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Ważne: walne zgromadzenie 10 marca

10 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 14.00 — 17.00 w Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Ważne: walne zgromadzenie 11 marca

Zarząd Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli i Polonistów informuje, że coroczne walne zgromadzenie SWNP odbędzie się 11 marca 2021 r. o godz. 15.00 z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych w Muzeum Niepodległości przy alei Solidarności 62.

Ważne: walne zgromadzenie 31 stycznia 2020 r.

31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Ważne: zmiana terminów zakończenia konkursów i walnego zgromadzenia

Uroczyste zakończenie XV Konkursu Literackiego i XV Konkursu Krasomówczego odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00. Walne zgromadzenie członków SWNP odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 14.00. Wyżej wymienione wydarzenia odbędą się, jak pierwotnie zapowiadano, w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo). Zmiana terminów, tj. przesunięcie ich na późniejszy tydzień, podyktowana jest wynikającym z ogłoszenia żałoby narodowej przeniesieniem zabawy karnawałowej w ww. szkole z 18 stycznia na 15 lutego 2019 r. Wyżej wymienione zmiany zostały również uwzględnione we wcześniej opublikowanych komunikatach.

Ważne: walne zgromadzenie 22 lutego 2019 r.

22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Ważne: walne zgromadzenie 16 lutego 2018 r.

16 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Ważne: zaproszenie na spotkanie z ministrem Maciejem Kopciem z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów serdecznie zaprasza nauczycieli języka polskiego na spotkanie z Panem Ministrem Maciejem Kopciem z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Panią dr Wiolettą Kozak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie kanonu lektur szkolnych i nowej podstawy programowej. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie.

Ważne: walne zgromadzenie 27 stycznia 2017 r.

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Ważne: walne zgromadzenie 26 lutego 2016 r.

26 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Bardzo prosimy o obecność