Otwarte warsztaty z zakresu retoryki

6 października 2017 r. w Muzeum Niepodległości X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską) w godz. 12.00 – 14.00 odbędą się zajęcia otwarte w zakresie retoryki – dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli opiekunów konkursu. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w kursie retoryki. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl.