XVIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wojewódzki finał konkursu odbędzie się 10 marca 2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, a uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród 14 kwietnia 2018 roku w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

Otwarte warsztaty z zakresu retoryki

6 października 2017 r. w Muzeum Niepodległości X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską) w godz. 12.00 – 14.00 odbędą się zajęcia otwarte w zakresie retoryki – dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli opiekunów konkursu. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w kursie retoryki. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl.

XIV Ogólnopolski Konkurs literacki

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim, poświęconym postaciom Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: — klasy 4, 5, 6 szkół podstawowych; — klasy 7 szkół podstawowych oraz klasy 2 i 3 gimnazjów; — szkoły ponadgimnazjalne. Finał konkursu odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w godz. 9.00 — 15.30 w w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską): — uczestnicy ze szkół podstawowych od godz. 9.00 do 11.00 — uczestnicy z gimnazjów od godz. 11.00 do 13.00 — uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych od godz. 13.00 do 15.30 Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

Wyniki XVII Konkursu Ortograficznego „Ortografia na Medal”

Lista laureatów i finalistów XVII Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” Laureatów i finalistów zapraszamy w sobotę 25 marca 2017 r. o godzinie 10.00 do Technikum Samochodowego przy alei Jana Pawła II 69 po odbiór dyplomów.Przypominamy, że dyplomów nie wysyłamy pocztą.

Ważne: zaproszenie na spotkanie z ministrem Maciejem Kopciem z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów serdecznie zaprasza nauczycieli języka polskiego na spotkanie z Panem Ministrem Maciejem Kopciem z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Panią dr Wiolettą Kozak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie kanonu lektur szkolnych i nowej podstawy programowej. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie.

Rozdanie nagród konkursu literackiego i krasomówczego

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim i XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Serdecznie zapraszamy laureatów i wyróżnionych oraz ich rodziców, nauczycieli i opiekunów. Przypominamy, że nagrody i dyplomy nie będą przesyłane pocztą.

Ważne: walne zgromadzenie 27 stycznia 2017 r.

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyniki XIII Konkursu Literackiego organizowanego z okazji 1050–lecia chrztu Polski Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Dyplomy i nagrody nie będą wysyłane pocztą. Zapraszamy!

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyniki XIII Konkursu Krasomówczego „Rok Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski”i„Rok Cichociemnych” Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Zapraszamy!