Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyniki XIII Konkursu Krasomówczego
„Rok Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski”
i
„Rok Cichociemnych”

Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową.

Zapraszamy!

Szkoły podstawowe — kategoria: uczniowie kl. IV

Laureaci

I miejsce — Kosma Wojtas — SP nr 257 w Warszawie

II miejsce — Julia Rachtan — SP nr 306 w Warszawie

III miejsce — Marta Kłosińska — SP nr 4 w Piastowie
III miejsce — Piotr Lutyński — SP nr 257 w Warszawie

Wyróżnienie
Ariadna Orzechowska — SP nr 80 w Warszawie

Szkoły podstawowe — kategoria: uczniowie kl. V i VI

Laureaci

I miejsce — Michał Włoszczuk — SP nr 4 w Piastowie

II miejsce — Weronika Drzewiecka — SP nr 92 w Warszawie
II miejsce — Maja Siemieniewska — SP nr 92 w Warszawie
II miejsce — Zofia Sobańska — SP w Raszynie

III miejsce — Oliwia Iwańska — SP nr 2 w Piastowie
III miejsce — Justyna Mentrak — SP nr 4 w Piastowie
III miejsce — Krzysztof Michalak — SP w Raszynie
III miejsce — Marta Rostkowska — SP nr 92 w Warszawie

Wyróżnienia
Karmela Fantoli — SP nr 293 w Warszawie
Maria Toboła — SP nr 293 w Warszawie

Gimnazja

Laureaci

I miejsce — Zuzanna Borysowicz — Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze
I miejsce — Zofia Buczyło — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
I miejsce — Zofia Moczarska — Gimnazjum nr 1 w Piastowie
I miejsce — Anna Włodarska — Gimnazjum nr 54 w Warszawie

II miejsce — Ewa Bielak — Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze
II miejsce — Kornelia Haba — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
II miejsce — Jakub Malczewski — Gimnazjum nr 58 w Warszawie
II miejsce — Sandra Połeć — Gimnazjum nr 132 w Warszawie
II miejsce — Karolina Sroka — Gimnazjum w Radziejowicach

III miejsce — Monika Orłowska — Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze
III miejsce — Natalia Ostrowska — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
III miejsce — Kinga Oziębło — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
III miejsce — Paulina Tomaszewska — Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze

Wyróżnienia
Nikola Kołaszewska — Gimnazjum w Radziejowicach
Wanda Leśniak — Gimnazjum nr 132 w Warszawie
Piotr Malinowski — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
Anna Nowowiejska — Gimnazjum w Radziejowicach
Natalia Tyszka — Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze

Szkoły ponadgimnazjalne

Laureaci

I miejsce — Aleksandra Gawrońska — Technikum nr 8 w Warszawie
I miejsce — Magdalena Perzyna — LO w Mszczonowie

II miejsce — Norbert Michalski — LO w Mszczonowie

III miejsce — Katarzyna Jóźwiak — LO w Mszczonowie

Wyróżnienia
Natalia Giec — LO w Mszczonowie
Milena Kubiszyn — Technikum nr 8 w Warszawie
Rafał Stępniewski — Technikum nr 8 w Warszawie

Gratulujemy!