Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyniki XIII Konkursu Literackiego
organizowanego z okazji 1050–lecia chrztu Polski

Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Dyplomy i nagrody nie będą wysyłane pocztą.

Zapraszamy!

Szkoły podstawowe — kategoria: album

Laureaci

I miejsce — Karol Burzyński — SP nr 2 w Piastowie
I miejsce — Mateusz Burzyński — SP nr 2 w Piastowie
I miejsce — Maja Kielan — SP nr 2 w Piastowie
I miejsce — Weronika Lomott — SP nr 293 w Warszawie
I miejsce — Mateusz Machczyński — SP nr 293 w Warszawie

II miejsce — Szymon Hudy — SP nr 2 w Piastowie
II miejsce — Jakub Kolimaga — SP nr 293 w Warszawie
II miejsce — Oliwia Kwasowiec — SP nr 2 w Piastowie
II miejsce — Piotr Lutyński — SP nr 257 w Warszawie
II miejsce — Mateusz Matusiak — SP nr 2 w Piastowie
II miejsce — Anna Mrzygłód — SP w Raszynie
II miejsce — Olga Rostkowska — SP nr 92 w Warszawie
II miejsce — Maksymilian Semka — SP nr 293 w Warszawie

III miejsce — Magdalena Bień — SP nr 2 w Piastowie
III miejsce — Michał Czajkowski — SP nr 4 w Piastowie
III miejsce — Nikola Durkiewicz — SP nr 293 w Warszawie
III miejsce — Aleksandra Greliak — SP w Raszynie
III miejsce — Maja Kierepka — SP nr 2 w Piastowie
III miejsce — Zuzanna Kłudkiewicz — SP nr 2 w Piastowie
III miejsce — Bianka Sieczka — SP nr 2 w Piastowie

Wyróżnienie
Inga Baj — SP nr 293 w Warszawie
Urszula Gawkowska — SP nr 293 w Warszawie
Bartosz Ładosz — SP nr 2 w Piastowie
Patryk Serwach — SP nr 2 w Piastowie
Krzysztof Wedziuk — SP nr 2 w Piastowie
Dominika Wócik — SP w Kałuszynie
Wiktor Zagdański — SP nr 2 w Piastowie

Szkoły podstawowe — kategoria: prace literackie

Laureaci

I miejsce — Olimpia Kowalczyk — SP 293 w Warszawie

II miejsce — Antoni Bednarczyk — SP 293 w Warszawie

III miejsce — Julia Cesarek — SP nr 2 w Piastowie
III miejsce — Piotr Hudy — SP nr 2 w Piastowie
III miejsce — Iga Szacka — SP nr 293 w Warszawie

Gimnazja — kategoria: prace literackie

Laureaci

I miejsce — Wojtek Anasiak — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
I miejsce — Piotr Halbersztat — Gimnazjum w Podkowie Leśnej
I miejsce — Mikołaj Rychlik — Gimnazjum w Podkowie Leśnej
I miejsce — Dominika Sztonyk — Gimnazjum w ZS nr 34 w Toruniu

II miejsce — Julia Gołębiewska — Gimnazjum nr 1 w Piastowie
II miejsce — Wiktoria Małkowska — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
II miejsce — Małgorzata Niedziałkowska — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
II miejsce — Adam Skrobański — Gimnazjum w Podkowie Leśnej
II miejsce — Aleksandra Wilkowska — Gimnazjum w Płoniawach-Bramurze

III miejsce — Julia Grabska — Gimnazjum w Podkowie Leśnej
III miejsce — Katarzyna Koziej — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
III miejsce — Marcin Krajewski — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
III miejsce — Piotr Malinowski — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
III miejsce — Piotr Śliwiński — Gimnazjum w Radziejowicach
III miejsce — Filip Zajączkowski — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
III miejsce — Martyna Żebrowska — Gimnazjum w Radziejowicach

Wyróżnienia
Marcin Legieć — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Patrycja Mazurkiewicz — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Wiktoria Rybaczek — Gimnazjum nr 19 w Lublinie

Gimnazja — kategoria: wiersz

Laureaci

I miejsce — Katarzyna Gawryluk — Gimnazjum nr 82 w Warszawie

Gimnazja — kategoria: list

Laureaci

I miejsce — Martyna Michalska — Gimnazjum nr 113 w ZS nr 17 w Warszawie
I miejsce — Magdalena Szymańska — Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Szkoły ponadgimnazjalne — kategoria: wiersz

Laureaci

I miejsce — Andrzej Jagiełłowicz — XLIV LO w Warszawie

Szkoły ponadgimnazjalne — kategoria: prace literackie

Laureaci

I miejsce — Laura Melaniuk — LXXVIII LO w Warszawie

III miejsce — Aleksandra Kok — LO w Mszczonowie

Wyróżnienie
Patrycja Osiadacz — Technikum nr 8 w Warszawie

Gratulujemy!