XX Ogólnopolski Konkurs Literacki (aktualizacja)

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Aleksander Fredro — bawi i uczy”, organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Aktualizacja (5.11.2023): dodano zapis, że z jednej szkoły można zgłosić nie więcej niż 3 — 5 prac.
Aktualizacja (27.11.2023): wydłużono termin przesyłania prac do 31 grudnia 2023 r.

Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej).

Pobierz dokument