Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyniki XI Konkursu Literackiego „O wiejskich urokach i Oskarze Kolbergu” i „Niedokończona misja Jana Karskiego”

Szkoły podstawowe

Laureatka I miejsca — Martyna Michalska — SP nr 2 w Piastowie
Laureatka I miejsca — Zuzanna Orzepińska — SP w Kałuszynie
Laureatka I miejsca — Maria Zygnerska — SP nr 257 w Warszawie

Laureatka II miejsca — Marta Kasjanowicz — SP nr 92 w Warszawie
Laureatka II miejsca — Maja Krzyżanowska — SP nr 2 w Piastowie
Laureat II miejsca — Michał Wróbel — SP nr 2 w Piastowie

Laureatka III miejsca — Aleksandra Dudek — SP nr 2 w Piastowie
Laureatka III miejsca — Joanna Krzyżanowska — SP nr 2 w Piastowie
Laureatka III miejsca — Julia Zygnerska — SP nr 257 w Warszawie

Gimnazja — kategoria „proza”

Laureat I miejsca — Jakub Michalski — Gimnazjum nr 113 w Warszawie
Laureatka I miejsca — Paulina Pyrka — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Laureat I miejsca — Konrad Salamończyk — Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Laureatka II miejsca — Magdalena Bąk — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Laureatka II miejsca — Katarzyna Pisarska — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Laureatka II miejsca — Urszula Przyborowska — Gimnazjum nr 82 w Warszawie

Laureatka III miejsca — Karolina Bałaban — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Laureatka III miejsca — Weronika Prażmo — Gimnazjum nr 24 w Lublinie
Laureat III miejsca — Grzegorz Ślęzak — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Laureat III miejsca — Michał Wielemborek — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Laureatka III miejsca — Dorota Żak — Gimnazjum nr 112 w Warszawie

Laureaci:
Kinga Bełc — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
Aleksandra Czepińska — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Maciej Kawka — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Klara Niebuda — Gimnazjum nr 112 w Warszawie
Wiktoria Suchodół — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
Wojciech Zarzeka — Gimnazjum nr 126 w Warszawie
Agata Ziółek — Gimnazjum nr 82 w Warszawie

Gimnazja — kategoria „poezja”

Laureat I miejsca — Jakub Michalski — Gimnazjum nr 113 w Warszawie
Laureat I miejsca — Mateusz Niedziółka — Gimnazjum nr 112 w Warszawie

Laureat II miejsca — Julian Wojnowski — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Laureat II miejsca — Krzysztof Zakrzewski — Gimnazjum nr 112 w Warszawie

Laureatka III miejsca — Kamila Stelmaszczyk — Gimnazjum nr 112 w Warszawie

Szkoły ponadgimnazjalne

Laureatka I miejsca — Anna Maria Bechcicka — LO w Mszczonowie
Laureatka I miejsca — Aleksandra Kok — LO w Mszczonowie

Laureatka II miejsca — Anna Stefańska — LO w Mszczonowie
Laureatka II miejsca — Ewelina Truszkowska — LO w Mszczonowie

Gratulujemy!

Uroczyste zakończenie XI Konkursu Literackiego odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 13.00.

Zapraszamy!