Harmonogram X Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

6 grudnia 2013 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) odbędzie się finał X Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Harmonogram przesłuchań uczestników:
godz. 10.00 — szkoły podstawowe
godz. 11.30 — gimnazja
godz. 13.00 — szkoły ponadgimnazjalne
Uczestników prosimy o punktualne przybycie.