Forum edukacyjne „Regionalne projekty edukacyjne w szkole – praca z uczniem zdolnym”

6 października 2012 r. w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce odbyło się forum edukacyjne „Regionalne projekty edukacyjne w szkole – praca z uczniem zdolnym”, w ramach którego nauczyciele goszczącej nas placówki dzielili się z członkami naszego stowarzyszenia doświadczeniami związanymi z działaniami ukierunkowanymi na rozwój talentów i pobudzanie twórczej aktywności uczniów.

Po otwarciu forum przez reprezentujące organizatorów panie: dyrektor szkoły Annę Nowińską-Mróz i przewodniczącą SWNP Annę Borkowską rozpoczęła się pierwsza część spotkania, w czasie której Aneta Dudzik opowiedziała o projektach edukacyjnych realizowanych przez uczniów goszczącej nas placówki wspólnie ze stowarzyszeniem Porozumienie dla Zielonki, prezentując przy tym publikacje zawierające efekty pracy uczniów, m.in. wydane zbiory poezji. Następnie nauczycielka języka polskiego Bożena Szymoniak przedstawiła sposoby prowadzenia w szkole warsztatów dziennikarskich i ich rezultaty, a Lucyna Tołwińska zaprezentowała projekty edukacyjne realizowane przez naszych gospodarzy we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Zielonki. Formą praktycznego pokazu osiągnięć w pracy z uzdolnioną młodzieżą był występ uczniów szkoły, którzy mimo że była sobota, specjalnie dla nas wystawili dwa skecze. Po przerwie nauczyciel języka polskiego Maciej Nowotniak wygłosił pełny pasji filozoficznych i filologicznych poszukiwań wykład poświęcony etyce w literaturze.

W trakcie końcowej dyskusji członkowie naszego stowarzyszenia nie kryli podziwu dla osiągnięć nauczycieli Zespołu Szkół w Zielonce i pracującej pod ich kierunkiem młodzieży. Zgodnie stwierdziliśmy, iż zaangażowanie oraz zdolności uczniów nierzadko zaskakują nauczycieli. Po zakończeniu forum dyrektor szkoły pokazała nam wartą obejrzenia ciekawostkę – pracownię do kształcenia uczniów działającego w zespole technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej.