XVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – ważna informacja

Informujemy, że XVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy pod odbędzie się online 10 i 11 grudnia 2020 r. (czwartek i piątek) w godzinach 10.00 – 15.00   w programie Teams.

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia udziału z podaniem dokładnego adresu mailowego, na który zostanie wysłany link uczestnika konkursu 08 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: gpodlaska@wp.pl.

Konieczność jak najszybszego zgłoszenia spowodowana jest ustaleniem daty i godziny indywidualnych oracji (przemówień).

Przypominamy, że wystąpienie, zgodnie z regulaminem nie może trwać dłużej niż 5 minut.