Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
z okazji sześćdziesiątej rocznicy śmierci oraz stulecia debiutu Juliana Tuwima
pt. „Poetyckie zauroczenie twórczością Juliana Tuwima”

Wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego odbędzie się łącznie z wręczeniem nagród laureatom konkursu krasomówczego, tj. 24 stycznia 2014 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 13.00.

Szkoły podstawowe

I miejsce — Justyna Zaręba — Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie

II miejsce — Klaudia Gołda — Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie
II miejsce — Jakub Wiaderny — Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie

III miejsce — Martyna Kwasowiec — Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie
III miejsce — Katarzyna Lendzion — Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie

Wyróżnienia:
Weronika Bitwot — Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie
Julia Samulak — Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie

Gimnazja

I miejsce — Michalina Jachacz — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
I miejsce — Urszula Mierzwa — Gimnazjum nr 54 w Warszawie

II miejsce — Oliwia Burlikowska — Gimnazjum nr 126 w Warszawie
II miejsce — Wiktoria Gomoła — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
II miejsce — Zuzanna Skupniewicz — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
II miejsce — Agata Urbaniak — Gimnazjum nr 46 w Warszawie

III miejsce — Monika Lis — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
III miejsce — Julia Mazuś — Gimnazjum nr 19 w Lublinie
III miejsce — Jakub Redlicki — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
III miejsce — Agata Stefańska — Gimnazjum nr 126 w Warszawie

Wyróżnienia:
Laura Mekaniuk — Gimnazjum nr 1 w Piastowie
Mariola Ostaszewska — Gimnazjum nr 126 w Warszawie
Magdalena Szymańska — Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce — Ewelina Strojek — Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie
I miejsce — Krystyna Walczak — LXIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

II miejsce — Przemysław Iżycki — Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie
II miejsce — Kamil Jabłoński — Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

III miejsce — Dawid Gajda — Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Wyróżnienie:
Kasjana Bach — II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie