Wyniki IX Konkursu Krasomówczego

Wyniki IX Konkursu Krasomówczego „Oblicza szlachetności — 2012 rok wielkich rodaków: Bolesława Prusa i Janusza Korczaka”

Szkoły podstawowe

I miejsce — Pakosz Natalia — SP w Natolinie
I miejsce — Czerski Jakub — SP nr 23 w Warszawie

II miejsce — Zagajewska Joanna — SP nr 289 w Warszawie
II miejsce — Niemczyk Zofia — SP nr 23 w Warszawie
II miejsce — Śliwiński Jakub — SP nr 23 w Warszawie

III miejsce — Sobolewska Wiktoria — SP nr 94 w Warszawie
III miejsce — Koguciuk Agata — SP nr 1 Piastów

Wyróżnienia:
Tenderenda Maciej — SP w Kałuszynie
Śmigielska Marta — SP nr 2 Piastów
Staszkiewicz Richard — SP nr 23 w Warszawie
Malczewski Jakub — SP nr 257 w Warszawie
Uliński Franciszek — SP nr 23 w Warszawie

Gimnazjum

I miejsce — Chmielewska Emilia — Publiczne Gimnazjum w Płoniawach
I miejsce — Kucharczyk Paweł — Gimnazjum nr 112 w Warszawie
I miejsce — Jezierski Wiktor — Gimnazjum nr 54 w Warszawie

II miejsce — Kozińska Aleksandra — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
II miejsce — Stefańska Agata — Gimnazjum nr 126 w Warszawie
II miejsce — Woźnica Piotr Łukasz — Gimnazjum Gminne w Dębem Wielkiem

III miejsce — Krajewska Patrycja — Publiczne Gimnazjum w Płoniawach
III miejsce — Blach Wiktoria — Gimnazjum nr 54 w Warszawie
III miejsce — Kozioł Anna — Gimnazjum nr 1 w Piastowie

Wyróżnienia:
Miłczak Magdalena — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Prymek Agata — Gimnazjum nr 113 w Warszawie
Lewandowska Dominika — Gimnazjum nr 112 w Warszawie
Łopuszyńska Dagmara — Gimnazjum nr 132 w Warszawie
Kubiak Katarzyna — Gimnazjum nr 132 w Warszawie
Majewska Aleksandra — Gimnazjum w Natolinie
Bąkowski Kacper — Gimnazjum nr 82 w Warszawie
Stępnik Daria — Publiczne Gimnazjum w Nowym Dworze Mazowieckim

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce — Guziak Bartłomiej — IX LO w Warszawie

II miejsce — Szewczyk Barbara — LVI LO w Warszawie
II miejsce — Kochan Zofia — LO w Mszczonowie

III miejsce — Polkowski Jarosław — LVI LO w Warszawie

Wyróżnienie:
Lewandowska Marta — LO w Mszczonowie