Ważne: zmiana terminów zakończenia konkursów i walnego zgromadzenia

Uroczyste zakończenie XV Konkursu Literackiego i XV Konkursu Krasomówczego odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Walne zgromadzenie członków SWNP odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 14.00.
Wyżej wymienione wydarzenia odbędą się, jak pierwotnie zapowiadano, w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo).
Zmiana terminów, tj. przesunięcie ich na późniejszy tydzień, podyktowana jest wynikającym z ogłoszenia żałoby narodowej przeniesieniem zabawy karnawałowej w ww. szkole z 18 stycznia na 15 lutego 2019 r.
Wyżej wymienione zmiany zostały również uwzględnione we wcześniej opublikowanych komunikatach.