Ważne: walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 16 marca 2024 r.

16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 12.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69 rozpocznie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów.
W związku z wyborem władz do zarządu i komisji rewizyjnej oraz koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP (coroczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego) obecność jest obowiązkowa.