Ważne: walne zgromadzenie 10 marca

10 marca 2022 r. (czwartek)

w godz. 14.00 — 17.00

w Muzeum Niepodległości

przy al. Solidarności 62 w Warszawie

odbędzie się

walne zgromadzenie

Stowarzyszenia Warszawskich
Nauczycieli Polonistów.

W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.