Rozdanie nagród konkursu literackiego i krasomówczego

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim i XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.
Serdecznie zapraszamy laureatów i wyróżnionych oraz ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.
Przypominamy, że nagrody i dyplomy nie będą przesyłane pocztą.