Jak przystąpić

Aby przystąpić do Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, należy:
1. wypełnić oraz podpisać deklarację członkowską (do pobrania niżej),
2. wysłać ją na adres stowarzyszenia (ul. Puszczyka 2 lok. 2, 02-785 Warszawa) lub dostarczyć na organizowane przez stowarzyszenie spotkanie lub inne wydarzenie,
3. uiścić opłaty członkowskie.

Opłaty członkowskie:
wpisowe – 10 zł (opłata jednorazowa przy wstępowaniu do stowarzyszenia)
składka roczna – 60 zł

nr konta: 28 1020 1097 0000 7902 0229 2514

Wpływy z opłat członkowskich przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności SWNP. Członkowie stowarzyszenia nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych w nim funkcji ani działań na jego rzecz.

Pobierz deklarację członkowską