Inicjatywy

W ciągu kilkunastoletniej historii stowarzyszenie podjęło szereg różnorodnych działań i inicjatyw zmierzających do realizacji jego celów. Oto niektóre spośród nich:

1. konferencje ogólnopolskie

 • Sylabusy, programy i podręczniki
 • Wiedza o języku w nowej szkole
 • Moje małe ojczyzny
 • Matura 2005 — nauczyciel polonista wobec wyzwań XXI w.
 • Euroregion — Śląsk Cieszyński

2. fora edukacyjne, dyskusyjne

 • Formy i metody pracy z uczniem cudzoziemcem
 • Doświadczenia edukacyjne w pracy z uczniem dyslektycznym
 • Metody pracy z uczniem zdolnym
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Ocenianie w reformowanej szkole

3. kursy, seminaria, warsztaty

 • Mazowsze — dziedzictwo i współczesność
 • Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego?
 • Metody nauczania a standardy egzaminacyjne
 • Awans zawodowy
 • Konstruowanie wynikowego planu pracy nauczyciela
 • Zostań skutecznym oratorem

4. odczyty, spotkania autorskie

 • Rola edukacji szkolnej w kształtowaniu tożsamości regionalnej młodego pokolenia
 • W potrzasku historii

5. lekcje i zajęcia otwarte

 • Twórczość B. Schulza
 • Cykl lekcji o Witkacym
 • Retoryka, język polityki i mediów

6. programy, projekty, badania

 • Mazowsze — moja mała ojczyzna (2005 — 2007; międzyszkolny projekt edukacji regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej)
 • Wartości preferowane przez młodzież
 • Patriotyzm — badania ankietowe

7. Letnia Szkoła Regionalizmu — wyjazdowe spotkania łączące walor krajoznawczy z działaniami ukierunkowanymi na rozwój zawodowy (warsztaty, moduły metodyczne, szkolenia z zakresu zmian w prawie oświatowym i inne):

 • 2005 — 2007 — Pułtusk
 • 2008 — Siennica, Mińsk Mazowiecki, Siedlce
 • 2010 — Płock
 • 2011 — Sobieszyn-Brzozowa

8. wycieczki edukacyjne

 • Szlak literacki, historyczny, muzyczny, etnograficzny Mazowsza: Płock, Ciechanów,
 • Czerwińsk, Mława, Opinogóra, Gołotczyzna, Pułtusk, Sierpc, Stawisko, Karolin, Ossów, Wołomin — Dom nad Łąkami
 • Dziedzictwo Beskidu Śląskiego
 • Śladami Elizy Orzeszkowej — Grodno, Bohatyrowicze
 • Szlak europejski — Litwa, Łotwa, Estonia
 • Polskie ślady na Ukrainie — Lwów, Żółkiew, Rutki, Drohobycz, Olesko, Podhorce, Krzemieniec

9. konkursy dla uczniów

 • konkurs ortograficzny Ortografia na medal (coroczny)
 • konkursy krasomówcze (co roku)
 • Konkurs Literacki testament Juliusza Słowackiego
 • Interdyscyplinarny Ogólnopolski Konkurs Herbertowski
 • Mazowsze pędzlem i piórem malowane — interdyscyplinarny
 • Moja wizja zagospodarowania nabrzeży Wisły — literacki
 • konkursy regionalne — 4 edycje
 • konkursy — scenariusze językowe