O nas

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów powstało w 1999 roku jako Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów — ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej nauczycieli języka polskiego. 28 lutego 2012 roku z woli członków wyrażonej w trakcie walnego zgromadzenia w formie głosowania zdecydowano o wystąpieniu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów ze struktur krajowych Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z dniem 18 marca 2012 r. Jednocześnie członkowie oddziału powołali do życia samodzielną jednostkę działającą pod obecną nazwą: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów.

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów jest organizacją, której członkowie od lat społecznie pracują na rzecz realizacji celów stowarzyszenia, jakimi są:

 • badanie i doskonalenie metod nauczania języka polskiego;
 • doskonalenie programu kształcenia polonistycznego;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • wymiana informacji w środowisku humanistów;
 • integracja środowiska zawodowego polonistów i ochrona jego interesów zawodowych;
 • działania na rzecz rozwoju uczniów uzdolnionych — warsztaty, sesje naukowe, konkursy interdyscyplinarne.

Realizację wyżej wymienionych celów umożliwiają mogący poszczycić się kompetencjami i dorobkiem zawodowym członkowie, wśród których są:

 • nauczyciele dyplomowani,
 • nauczyciele akademiccy,
 • konsultanci języka polskiego,
 • doradcy metodyczni,
 • eksperci i trenerzy awansu zawodowego nauczycieli,
 • egzaminatorzy,
 • edukatorzy,
 • ewaluatorzy,
 • recenzenci i rzeczoznawcy,

W ramach pracy stowarzyszenia dzielą się oni wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami — również tymi, którzy dopiero rozpoczynają swą karierę zawodową, celem stowarzyszenia jest bowiem pomoc wszystkim nauczycielom przedmiotu, niezależnie od płci, wieku i stażu, w zdobywaniu nowych umiejętności, wzbogacaniu warsztatu pracy i poznawaniu ciągle zmieniających się przepisów prawa oświatowego.