Wyniki XXI Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

Lista laureatów i finalistów XXI Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

Finał XXI Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

Przypominamy, ze finał XXI Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” odbędzie się 18 marca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69. Uczniów prosimy o wcześniejsze przybycie. Zmianie uległa data uroczystego zakończenia konkursu, które odbędzie się 15 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w tym samym miejscu.

Wyniki XIX Konkursu Literackiego

Wyniki XIX Konkursu Literackiego Poniżej prezentujemy listę laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Uczniowie, którzy nie znaleźli się na liście, nie uzyskali żadnego tytułu. Z dumą informujemy, że w tej edycji konkursu wzięli udział uczniowie szkół z 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego. Uroczyste zakończenie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13 w Muzeum Niepodległości, a po nim — o 14.30 rozpocznie się walne zgromadzenie. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową.

Ważne: walne zgromadzenie 2 marca

2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie rozpocznie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Wyniki XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Poniżej prezentujemy listę laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Uroczyste zakończenie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Wyniki konkursu literackiego zostaną podane w późniejszym terminie, a jego uroczyste zakończenie odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13 w Muzeum Niepodległości, a po nim o 14.30 rozpocznie się walne zebranie.

Finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Informujemy, że finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 o godz. 10.00.

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów klas IV — VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, organizowanym jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XXI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów klas 5 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów klas 4 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji dwusetnej rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

Warsztaty retoryczne 13 października

W dniu 13 października (czwartek) od godz. 12.00 do 15.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy alei Solidarności 62 odbędą się warsztaty retoryczne przygotowujące do XIX Konkursu Krasomówczego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.