Wyniki XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Poniżej prezentujemy listę laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Uroczyste zakończenie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Wyniki konkursu literackiego zostaną podane w późniejszym terminie, a jego uroczyste zakończenie odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13 w Muzeum Niepodległości, a po nim o 14.30 rozpocznie się walne zebranie.