Finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Informujemy, że finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 o godz. 10.00.

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów klas IV — VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, organizowanym jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XXI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów klas 5 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów klas 4 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji dwusetnej rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

Warsztaty retoryczne 13 października

W dniu 13 października (czwartek) od godz. 12.00 do 15.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy alei Solidarności 62 odbędą się warsztaty retoryczne przygotowujące do XIX Konkursu Krasomówczego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uroczyste zakończenie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów na uroczyste zakończenie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów, które odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) w Muzeum Niepodległości (aleja Solidarności 62) w Warszawie o godz. 15.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową.

Ważne: walne zgromadzenie 10 marca

10 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 14.00 — 17.00 w Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Wyniki XVIII Konkursu Literackiego

Poniżej prezentujemy listę laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Uczniowie, którzy nie znaleźli się na liście, nie uzyskali żadnego tytułu.

Wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Poniżej prezentujemy listę laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.Uroczyste zakończenie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 20 stycznia 2022 r. (czwartek) w Muzeum Niepodległości, aleja Solidarności 62 w Warszawie o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową.Wyniki konkursu literackiego zostaną podane w późniejszym terminie, a jego uroczyste zakończenie w związku z sytuacją pandemiczną planowane jest na początek kwietnia.