Ważne: zaproszenie na spotkanie z ministrem Maciejem Kopciem z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów serdecznie zaprasza nauczycieli języka polskiego na spotkanie z Panem Ministrem Maciejem Kopciem z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Panią dr Wiolettą Kozak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie kanonu lektur szkolnych i nowej podstawy programowej. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie.

Rozdanie nagród konkursu literackiego i krasomówczego

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim i XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Serdecznie zapraszamy laureatów i wyróżnionych oraz ich rodziców, nauczycieli i opiekunów. Przypominamy, że nagrody i dyplomy nie będą przesyłane pocztą.

Ważne: walne zgromadzenie 27 stycznia 2017 r.

27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyniki XIII Konkursu Literackiego organizowanego z okazji 1050–lecia chrztu Polski Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Dyplomy i nagrody nie będą wysyłane pocztą. Zapraszamy!

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyniki XIII Konkursu Krasomówczego „Rok Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski”i„Rok Cichociemnych” Uroczyste zakończenie XIII Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Zapraszamy!

Harmonogram XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

16 grudnia 2016 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Aleja Solidarności 62) odbędzie się finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Harmonogram przesłuchań uczestników: od godz. 9.00 do 11.00 — szkoły podstawowe od godz. 11.30 do 14.00 — gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Uczestników prosimy o punktualne przybycie. Więcej o konkursie

XVII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wojewódzki finał konkursu odbędzie się 11 marca 2017 roku (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, a uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród 25 marca 2017 roku w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

Ogólnopolski Konkurs literacki z okazji 1050-lecia chrztu Polski

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim związanym z 1050-leciem chrztu Polski (chociaż to początkujące istnienie naszego państwa wydarzenie jest jedynie pretekstem do pochylenia się nad całą historią Polski). Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy do udziału w XIII Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W tej edycji, jak już wielokrotnie bywało, tematyka konkursu wiąże się z historią, a do wyboru są dwa tematy, związane z rocznicą 1050-lecia chrztu Polski i Rokiem Cichociemnych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: — klasy 4, 5, 6 szkół podstawowych; — klasy 1, 2, 3 gimnazjów; — klasy 1, 2, 3 szkół ponadgimnazjalnych. Finał konkursu odbędzie się 16 grudnia 2016 r. w godz. 9.00 — 15.30 w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

Zakończenie XVI Konkursu Ortograficznego

Przypominamy, że laureatów i finalistów XVI Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” zapraszamy w sobotę 9 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 do Technikum Samochodowego przy alei Jana Pawła II 69 na uroczystą galę połączoną z wręczeniem dyplomów.