Wyniki XIX Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

Lista laureatów i finalistów XIX Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” Laureatów i finalistów zapraszamy w sobotę 30 marca 2019 r. o godzinie 10.00 do Zespołu Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie przy alei Jana Pawła II 69 po odbiór dyplomów i nagród. Przypominamy, że dyplomów ani nagród nie wysyłamy pocztą.

Wyniki XV Konkursu Literackiego

Wyniki XV Konkursu Literackiego Uroczyste zakończenie XV Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 22 lutego 2019 r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Zapraszamy!

Ważne: zmiana terminów zakończenia konkursów i walnego zgromadzenia

Uroczyste zakończenie XV Konkursu Literackiego i XV Konkursu Krasomówczego odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00. Walne zgromadzenie członków SWNP odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 14.00. Wyżej wymienione wydarzenia odbędą się, jak pierwotnie zapowiadano, w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo). Zmiana terminów, tj. przesunięcie ich na późniejszy tydzień, podyktowana jest wynikającym z ogłoszenia żałoby narodowej przeniesieniem zabawy karnawałowej w ww. szkole z 18 stycznia na 15 lutego 2019 r. Wyżej wymienione zmiany zostały również uwzględnione we wcześniej opublikowanych komunikatach.

Ważne: walne zgromadzenie 22 lutego 2019 r.

22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP obecność jest obowiązkowa.

Wyniki XV Konkursu Krasomówczego

Uroczyste zakończenie XV Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 22 lutego 2019 r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) o godz. 12.00. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Zapraszamy!

XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – godziny przesłuchań

Przesłuchania uczestników XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędą się 7 grudnia 2018 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską) w następujących godzinach: 9.00 — 10.30: uczniowie klas IV — VI SP 10.30 — 12.00 uczniowie klas VII, VIII SP i 3 gimnazjalnej 12.00 — uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

XIX Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów: – klas 5, 6 szkół podstawowych; – klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych; – szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wojewódzki finał konkursu odbędzie się 9 marca 2019 roku (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, a uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród 30 marca 2019 roku w tym samym miejscu i o tej samej godzinie. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

Zmiana terminu otwartych warsztatów z zakresu retoryki

Informujemy, że zmianie uległ termin otwartych warsztatów z zakresu retoryki dla zainteresowanych uczniów i ich nauczycieli opiekunów. Odbędą się one 29 października 2018 r. (poniedziałek) w Muzeum Niepodległości X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską) o godz. 13.00. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w kursie retoryki. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres gpodlaska@wp.pl. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

XV Ogólnopolski Konkurs literacki

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim, organizowanym z okazji Roku Stanisława Moniuszki i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: — klasy 4, 5, 6, 7 szkół podstawowych; — klasy 8 szkół podstawowych oraz klasy 3 gimnazjów; — szkoły ponadgimnazjalne. Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w godz. 9.00 — 15.30 w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską). Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument