Wyniki XXII Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

Lista laureatów i finalistów XXII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” pod honorowym patronatem Mazowieckiej Kuratorki Oświaty Uroczyste zakończenie konkursu, odbędzie się 13 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69.

Ważne: walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 16 marca 2024 r.

16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 12.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69 rozpocznie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów. W związku z wyborem władz do zarządu i komisji rewizyjnej oraz koniecznością podjęcia uchwał wymaganych przez prawo i statut SWNP (coroczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego) obecność jest obowiązkowa.

Finał XXII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

Przypominamy, że finał XXII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” odbędzie się 16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69). Uczniów prosimy o wcześniejsze przybycie. Uroczyste zakończenie konkursu, odbędzie się 13 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w tym samym miejscu.

Wyniki XX Konkursu Literackiego

Wyniki XX Konkursu Literackiego Poniżej prezentujemy listę laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Uczniowie, którzy nie znaleźli się na liście, nie uzyskali żadnego tytułu. Uroczyste zakończenie XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 16 lutego 2024 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości, aleja Solidarności 62 w Warszawie o godz. 11.30. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową.

Wyniki XX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

Wyniki XX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Poniżej prezentujemy listę laureatów XX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego. Uroczyste zakończenie XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 16 lutego 2024 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości, aleja Solidarności 62 w Warszawie o godz. 11.30. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane drogą pocztową. Wyniki konkursu literackiego zostaną podane w późniejszym terminie.

Zmiany w regulaminach konkursów

Informujemy, że w regulaminach konkursów wprowadziliśmy zmiany w stosunku do wersji pierwotnych. W regulaminie XX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego: — skorygowano datę finału konkursu — odbędzie się on 11 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie (al. Solidarności 62). W regulaminie XX Ogólnopolskiego konkursu literackiego: — dodano zapis, że z jednej szkoły można zgłosić nie więcej niż 3 — 5 prac; — wydłużono termin przesyłania prac do 31 grudnia 2023 r. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Aktualne wersje regulaminów są dostępne do pobrania: Pobierz regulamin XX Konkursu Literackiego Pobierz regulamin XX Konkursu Krasomówczego

XXII Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów zaprasza uczniów klas 5 — 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXII edycji Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram konkursu oraz wzory dokumentacji konkursowej do pobrania w załączonym dokumencie. Pobierz dokument

XX Wojewódzki Konkurs Krasomówczy (aktualizacja)

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów zapraszają uczniów do wzięcia udziału w XX edycji wojewódzkiego konkursu krasomówczego. W tym roku tematyka wiąże się z osobą Aleksandra Fredry — dla upamiętnienia 230. rocznicy urodzin wybitnego komediopisarza i twórcy pouczających bajek. Aktualizacja (20.11.2023): skorygowano datę finału konkursu — odbędzie się on 11 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie (al. Solidarności 62) Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki (aktualizacja)

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Aleksander Fredro — bawi i uczy”, organizowanym pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Aktualizacja (5.11.2023): dodano zapis, że z jednej szkoły można zgłosić nie więcej niż 3 — 5 prac. Aktualizacja (27.11.2023): wydłużono termin przesyłania prac do 31 grudnia 2023 r. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku (odnośnik poniżej). Pobierz dokument

Warsztaty retoryczne 12.10.2023

12 października 2023 roku (czwartek) od godz. 12.00 do 15.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy alei Solidarności 62 odbędą się warsztaty retoryczne przygotowujące do XX Konkursu Krasomówczego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy gpodlaska@wp.pl.